Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

O Δεκάλογος του Κριστόφ Κισλόφσκι - The Decalogue


H σειρά 10 αυτοτελών ιστοριών με αφορμή τις δέκα εντολές που εντυπωσίασε για πολλούς λόγους κυρίως όμως για το πρωτότυπο, δυνατό και πολυδιάστατο σενάριο. Γράφτηκαν από τον Κριστόφ Κισλόφσκι με τον Krzysztof Piesiewicz. Η μουσική είναι του συνθέτη Zbigniew Preisner
(Η φωτογραφία από http://en.wikipedia.org/wiki/The_Decalogue_(TV_series) όπου μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα)

Πρώτη εντολή
«Εγώ ειμί Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσονται σοι θεοί έτεροι πλην εμού»

Commandment (Roman Catholic Enumeration) :
"I am the Lord thy God... thou shalt not have other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image... Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them."
Ideal :
The sanctity of God and worship
Kieślowskian Theme :
 Idolization of science

Δεκάλογος 1-Κριστόφ Κισλόφσκι 1988Δεύτερη εντολή
«Ου ποιήσεις σε αυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης» 
Commandment (Roman Catholic Enumeration)
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain.
Ideal :
The sanctity of speech
Kieślowskian Theme :
Names as fundamental to identify and moral choice; the importance of one's word in human life.
Ο χρήστης του καναλιού στου you tube Lysippos M που ανέβασε το βίντεο :
«Ου λήψει το όνομα του Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω»
Δεκάλογος 2-Κριστόφ Κισλόφσκι 1988
Εντολή τρίτη
«Ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω.»
Commandment (Roman Catholic Enumeration) :
Remember the Sabbath day, to keep it holy.Ideal :
The sanctity of timeKieślowskian Theme :
Time designations (holidays, day/night etc.) as repositories of meaning

 Lysippos M «Εξ ημέρας έργα και ποιήσεις πάντα τα έργα σου. Τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου»
Δεκάλογος 3-Κριστόφ Κισλόφσκι 1988Εντολή τέταρτη
«Μνήσθητι την ημέραν του Σαββάτου αγιάζειν αυτήν, εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου»
Commandment (Roman Catholic Enumeration) :
Honor thy father and thy mother.Ideal :
The sanctity of authorityKieślowskian Theme :
Familial and social relationship as regulators of identity
Lysippos M «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης» 
Δεκάλογος 4-Κριστόφ Κισλόφσκι 1988

https://www.youtube.com/watch?v=rN0iTdffg0c

Πέμπτη εντολή
«Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης»
Commandment (Roman Catholic Enumeration) :
Thou shalt not kill.Ideal :
The sanctity of lifeKieślowskian Theme :
Murder and Punishment
Lysippos M «Ου φονεύσεις»
Δεκάλογος 5-Κριστόφ Κισλόφσκι 1988

https://www.youtube.com/watch?v=IL9b671-hV0

Έκτη εντολή
«Ου φονεύσεις»
Commandment (Roman Catholic Enumeration) :
Thou shalt not commit adultery.Ideal :
The sanctity of loveKieślowskian Theme :
The nature and relation of love and passionτου
 Lysippos M «Ου μοιχεύσεις»
Δεκάλογος 6-Κριστόφ Κισλόφσκι 1988

https://www.youtube.com/watch?v=C4dpwwc9gNo

Έβδομη εντολή
«Ου μοιχεύσεις»
Commandment (Roman Catholic Enumeration) :
Thou shalt not steal.Ideal :
The sanctity of dominionKieślowskian Theme :
Possession as human need and temptation
 Lysippos M «Ου κλέψεις»
Δεκάλογος 7-Κριστόφ Κισλόφσκι 1988

https://www.youtube.com/watch?v=xBvvUPgpYKk

Όγδοη εντολή
«Ου κλέψεις»
Commandment (Roman Catholic Enumeration) :
Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.Ideal :
The sanctity of truthKieślowskian Theme :
The difficulties of truth amid desperate evil
Lysippos M «Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή»
Δεκάλογος 8-Κριστόφ Κισλόφσκι 1988

https://www.youtube.com/watch?v=ul9Cd4_IOoA

Ένατη εντολή
«Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή»
Commandment (Roman Catholic Enumeration) :
Thou shalt not covet thy neighbor's wife.Ideal :
The sanctity of contentmentKieślowskian Theme :
Sex, jealousy, and faithfulness
Lysippos M «Ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου»

https://www.youtube.com/watch?v=smYqtysiZW4

Δέκατη εντολή
«Ουκ επιθυμήσεις πάντα όσα τω πλησίον σου εστί.»
Commandment (Roman Catholic Enumeration) :
Thou shalt not covet thy neighbor's goods.Ideal :
The sanctity of contentmentKieślowskian Theme :
Greed and relationships
Δεκάλογος 10-Κριστόφ Κισλόφσκι 1988

https://www.youtube.com/watch?v=69Sb-QAYzog


Πηγές :
https://www.youtube.com/channel/UCzdQeOlvJcsaRDnTo9ZEanw
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Decalogue_(TV_series)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BA%CE%B1_%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου